Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
16. des. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
16. des. kl. 10.30
Bibelstudium - 11.45 Gudstjeneste
Adventistkirken Ulsrud
16. des. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
17. des. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste. Se Østerås kirke.
Grinilund kirke
17. des. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste. Se Bakkehaugen kirke
Vestre Aker kirke
17. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
17. des. kl. 09.00
Katekese messe på polsk
Mariakirken
17. des. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
17. des. kl. 09.30
Family Mass
Kristi Freds Kirke
17. des. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
17. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
17. des. kl. 11.00
Høymesse
SAGENE KIRKE
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Grini bedehus
17. des. kl. 11.00
De ni lesninger
Asker kirke
17. des. kl. 11.00
Se Skjetten menighetssenter
Strømmen kirke
17. des. kl. 11.00
Högmässa
Svenska Margaretakyrkan
17. des. kl. 11.00
Se Sagene
Ila kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sofienberg kirke
17. des. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Lillestrøm kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste "Lessons & Carols"
Hasle kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo Vestre Frikirke
17. des. kl. 11.00
Høymesse
Lovisenberg kirke
17. des. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
17. des. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjenedte
Ja til Livet
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skjetten menighetssenter
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste med julefortellingen
Holmlia Kirke