Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
20. okt. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
21. okt. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
21. okt. kl. 10.30
Bibelstudium - 11.45 Gudstjeneste
Adventistkirken Ulsrud
21. okt. kl. 13.00
Gudstjeneste
Lørenskog kirke
21. okt. kl. 14.30
Gudstjeneste
Lørenskog kirke
21. okt. kl. 17.00
Pilgrimsfolket Torgmøte (værforbehold)
Gatemøte Karl Johan
21. okt. kl. 19.00
Bluegrasskonsert med Kirkekoret
Mortensrud kirke
22. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
22. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
22. okt. kl. 09.00
Msza po polsku
Mariakirken
22. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
22. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
22. okt. kl. 09.30
Family Mass
Kristi Freds Kirke
22. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
22. okt. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
22. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
22. okt. kl. 11.00
Generasjonsgudstjeneste
Centralkirken
22. okt. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
22. okt. kl. 11.00
Høymesse
Bakkehaugen kirke
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo misjonskirke Betlehem
22. okt. kl. 11.00
Søndagsmøte
Tønsberg: Granly kirke
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bjørndal kirke
22. okt. kl. 11.00
Høymesse
Nordberg kirke
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Mari kirke
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
22. okt. kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste
Oppsal kirke
22. okt. kl. 11.00
Søndagsmøte
Oslo: Ryenberget kirke
22. okt. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste, se Bjørndal kirke
Klemetsrud kirke
22. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste md babysanginnslag
Vålerenga kirke