Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
24. mai. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
24. mai. kl. 17.00
Messe i Ruinparken
St. Dominikus Kirke
24. mai. kl. 17.30
Onsdagsmesse
Trefoldighetskirken
25. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
25. mai. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
25. mai. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
25. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
Kristi Freds Kirke
25. mai. kl. 10.00
Kristi himmelfart. Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
25. mai. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
25. mai. kl. 10.30
Pilegrimsvandring i Gamle Oslo.
Kampen kirke
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ja til Livet
25. mai. kl. 11.00
Høgmesse
St Olav kyrkje
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lørenskog kirke
25. mai. kl. 11.00
Fellesgudstjenete med Ullern menighet i Ullern kirke
Skøyen kirke
25. mai. kl. 11.00
Messe på Kristi Himmelfartsdag
Oslo domkirke
25. mai. kl. 11.00
Ute gudstjeneste på Ljansbadet
Ljan
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste Kristi himmelfartsdag
Vardåsen kirke
25. mai. kl. 11.00
Møte
Normisjonshuset Hauges, Skien
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Manglerud kirke
25. mai. kl. 11.00
KRISTI HIMMELSFARTSDAG PÅ VØIENVOLDEN GÅRD
SAGENE KIRKE
25. mai. kl. 11.00
Se Sinsen kirke.
Hasle kirke
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo: Ryenberget kirke
25. mai. kl. 11.00
Gottesdienst am Himmelfahrtstag
Evanglische Gemeinde deutscher Sprache
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
25. mai. kl. 11.00
Første hellige kommunionsmesse på norsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste på Kristi Himmelfartsdag
Fagerborg kirke
25. mai. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
25. mai. kl. 11.00
Ingen Gudstjeneste - se Vestre Aker Kirke
Bakkehaugen kirke
25. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
25. mai. kl. 11.00
Kr.himmelfartsgudstjeneste
Misjonssalen Oslo