Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
18. aug. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
18. aug. kl. 18.00
Vigilie til Jomfu Maria
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
19. aug. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
20. aug. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste - se Bakkehaugen kirke
Vestre Aker kirke
20. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
20. aug. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
20. aug. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
20. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
20. aug. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
20. aug. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
20. aug. kl. 11.00
Se Torshov
Lilleborg kirke
20. aug. kl. 11.00
Høgmesse
St Olav kyrkje
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste - Samlingssøndag
Frelsesarmeen Oslo 3.korps
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sinsen kirke
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
20. aug. kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste
Voksen kirke
20. aug. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
20. aug. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sofienberg kirke
20. aug. kl. 11.00
Sommergudstjeneste
Frelsesarmeen, Templet korps (menighet)
20. aug. kl. 11.00
Felles skolestartgudstjeneste i Grorud kirke
Romsås kirke
20. aug. kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste
Nordberg kirke
20. aug. kl. 11.00
Felles skolestartgudstjeneste i Grorud kirke
Rødtvet kirke
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tørvikbygs bedehus
20. aug. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo: Ryenberget kirke
20. aug. kl. 11.00
Liturgi på norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
20. aug. kl. 11.00
Felles skolestartgudstjeneste
Grorud kirke
20. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vardåsen kirke