2-årsgudstjeneste/Måltid med Messe

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
SOKNEPREST KNUT RYGH/ANDERS KRISTENSEN NORDVIK
Medvirker/annen info:
KANTOR ESPEN TAKLE
Innhold:
Nattverd
Offer:
OFFER: MENIGHETENS ARBIED
Tidspunkt:
13. sep. kl 17.30
Sted:
Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5, 0460 OSLO

Enkel middag fra 16.45.