Messe på kroatisk

St Olav katolske Domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
10. des. kl 11.00
Sted:
St.Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske Domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
17. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 09.30
Messe på polsk
St.Joseph kirke
24. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Messe på tagalog
St.Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Barnemesse på norsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 15.00
Barnemesse på norsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 15.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St.Joseph kirke
24. des. kl. 20.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
24. des. kl. 20.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
24. des. kl. 22.30
Juleandakt
St.Olav domkirke
24. des. kl. 23.00
Pontifikal midnattsmesse på norsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 08.00
Julemesse på polsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Julemesse på norsk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 09.30
Julemesse på engelsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 11.00
Julemesse på kroatisk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Pontifikal høymesse på norsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 12.30
Julemesse på spansk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 13.00
Julemesse på tagalog
St.Olav domkirke
25. des. kl. 14.00
Julemesse på kaldeisk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 14.30
Julemesse på polsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Julemesse på italiensk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Julemesse på litauisk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på engelsk
St.Olav domkirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på fransk
St.Joseph kirke
25. des. kl. 19.30
Julemesse på norsk
St.Olav domkirke
26. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
26. des. kl. 13.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
26. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
31. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
31. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
31. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
31. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
31. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
31. des. kl. 16.00
Messe på tagalog
St.Olav domkirke
31. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på norsk
St.Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
1. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
1. jan. kl. 15.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
1. jan. kl. 15.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
1. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
1. jan. kl. 18.00
Messe på tagalog
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
7. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Joseph kirke
7. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
14. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
14. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
14. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
14. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Joseph kirke
14. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
14. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
21. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
21. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St.Joseph kirke
21. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St.Joseph kirke
21. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Joseph kirke
21. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
21. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St.Olav domkirke