Messe på kroatisk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
10. des. kl 11.00
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
18. mar. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 14.00
Messe etter syro-malabarsk ritus
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 18.00
Messe på norsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
18. mar. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 10.45
Palmevelsignelse på Vår Frelsers gravlund
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 14.30
Messe på litauisk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. mar. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
25. mar. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 10.00
Messe på spansk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 10.30
Messe på fransk
St. Joseph kirke
29. mar. kl. 11.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
29. mar. kl. 13.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 16.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
29. mar. kl. 16.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 18.00
Pontifikalmesse på norsk med påfølgende tilbedelse
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 18.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
29. mar. kl. 20.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
29. mar. kl. 21.00
Tilbedelse på vietnamesisk
St. Olav domkirke
29. mar. kl. 22.00
Tilbedelse på tagalog
St. Olav domkirke
30. mar. kl. 10.00
Seven Last Words på tagalog
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 10.30
Langfredagsliturgi på engelsk
St. Olav domkirke
30. mar. kl. 12.00
Langfredagsliturgi på tagalog
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 13.00
Langfredagsliturgi på polsk
St. Olav domkirke
30. mar. kl. 14.00
Langfredagsliturgi på spansk
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 15.30
Langfredagsliturgi på norsk
St. Olav domkirke
30. mar. kl. 16.00
Langfredagsliturgi på kroatisk
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 18.00
Langfredagsliturgi på vietnamesisk
St. Olav domkirke
30. mar. kl. 18.00
Langfredagsliturgi på vietnamesisk
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 19.30
Langfredagsliturgi på fransk
St. Joseph kirke
30. mar. kl. 20.00
Tilbedelse på polsk
St. Olav domkirke
31. mar. kl. 13.30
Påskevigilie på polsk
St. Olav domkirke
31. mar. kl. 16.00
Påskevigilie på vietnamesisk
St. Olav domkirke
31. mar. kl. 16.00
Påskevigilie på vietnamesisk
St. Joseph kirke
31. mar. kl. 18.00
Påskevigilie på tagalog
St. Olav domkirke
31. mar. kl. 18.00
Påskevigilie på fransk
St. Joseph kirke
31. mar. kl. 20.00
Påskevigilie på spansk
St. Joseph kirke
31. mar. kl. 20.30
Påskevigilie på engelsk
St. Olav domkirke
31. mar. kl. 23.00
Påskevigilie på norsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 07.30
Oppstandelsesprosesjon og messe på polsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 13.30
Messe på italiensk i Mariagården, Akersveien 16
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 14.00
Messe på litauisk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. apr. kl. 18.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 19.30
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
1. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 14.00
Messe på cebuano
St. Joseph kirke
2. apr. kl. 14.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
2. apr. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
8. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
8. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
15. apr. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
15. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. apr. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
29. apr. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
6. mai. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
6. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
13. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
13. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. mai. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
20. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
27. mai. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
27. mai. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
3. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
3. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
10. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
10. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
17. jun. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
17. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
24. jun. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 19.20
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
24. jun. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
1. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. jul. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jul. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
1. jul. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. jul. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
1. jul. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke