Gudstjeneste

Ski kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Helge Nylenna
Medvirker/annen info:
Torkil Baden
Innhold:
Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Den Norske Israselsmisjon
Tidspunkt:
10. des. kl 11.00
Sted:
Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1400 SKI