Askeonsdag/Måltid med messe

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
PREST TORIL BULL-NJAA LARSEN
Medvirker/annen info:
ORGANIST ESPEN TAKLE
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
OFFER: SAGENE OG ILADALEN MEN.
Tidspunkt:
14. feb. kl 16.30
Sted:
Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5, 0460 OSLO

Enkel middag fra 16.45