Askeonsdag - Messe med utdeling av Askekors

Asker og Bærum katolske menighet: Mariakirken (Stabekk) og Kristi Freds Kirke (Eikeli)

Tidspunkt:
14. feb. kl 18.30
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17, 1369 STABEKK

Andre arrangementer fra Asker og Bærum katolske menighet: Mariakirken (Stabekk) og Kristi Freds Kirke (Eikeli)

Tid
Tittel
Sted