Askeonsdag sinnsrogudstjeneste

Oppsal menighet/Søndre Skøyen Kapell

Prest/taler:
Kåre Skråmestø og Edel Solberg
Innhold:
Nattverd
Tidspunkt:
14. feb. kl 19.00
Sted:
Oppsal kirke, Solbergliveien 85, 0683 OSLO