Morgenbønn, bispevisitas

Røyken/Åros/Slemmestad og Nærsnes

Prest/taler:
Marita B. Ådland, kantor: Annette Nordmo
Tidspunkt:
14. mar. kl 09.00
Sted:
Nærsnes kirke, Sundbyveien 5, 3478 NÆRSNES

Andre arrangementer fra Røyken/Åros/Slemmestad og Nærsnes

Tid
Tittel
Sted
18. mar. kl. 11.00
Felles visitasgudsttjeneste for Lier prosti
Frogner Menighetshus