Morgensang

Gamle Aker

Prest/taler:
Prest Morthen Dagfinn Sørlie
Medvirker/annen info:
Kantor Ulf Nilsen. Guldberg akademiske kor. Tale ved Hans Nielsen Hauge og Enevold Falsens grav ved Trygve Riiser Gundersen
Tidspunkt:
17. mai. kl 09.00
Sted:
Gamle Aker, Akersbakken 26, 0172 OSLO