Gudstjeneste med nattverd

Oppsal menighet/Søndre Skøyen Kapell

Prest/taler:
Hans Jacob Finstad
Medvirker/annen info:
organist Lars Fredrik Nystad
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Himalpartner
Tidspunkt:
23. jul. kl 11.00
Sted:
Søndre Skøyen kapell, Dalbakkveien 39, 0683 OSLO