Gudstjeneste

Oslo Vestre Frikirke

Prest/taler:
Katrina Myhren
Medvirker/annen info:
Sang og musikk ved New Voices og Torgeir Koppang
Innhold:
Kirkekaffe
Bønn kl
10.30
Tidspunkt:
10. des. kl 11.00
Sted:
Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 0350 OSLO

Lys-Våken -gudstjeneste med utdeling av bokpakker til menighetens barn