Konfirmasjonsgudstjeneste

Røyken/Åros/Slemmestad og Nærsnes

Prest/taler:
Marita B. Ådland, kantor: Annette Nordmo
Tidspunkt:
16. sep. kl 11.00
Sted:
Nærsnes kirke, Sundbyveien 5, 3478 NÆRSNES