Høymesse

Nittedal og Hakadal menigheter

Prest/taler:
Einar Weider
Innhold:
Nattverd
Offer:
Ilula Orphan Program
Tidspunkt:
14. jan. kl 11.00
Sted:
Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 1, 1482 NITTEDAL