Høymesse

Nordstrand menighet

Prest/taler:
Anne Grete Listrøm
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Nordstrand menighet
Kirkeskyss tlf:
91166548
Tidspunkt:
14. jan. kl 11.00
Sted:
Nordstrand, Ekebergveien 238, 1166 OSLO