MÅLTID MED MESSE, 1. ÅRSGUDSTJENESTE

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
SOKNEPREST KNUT RYGH OG DIAKON ANNE MARIE SVERDRUP
Medvirker/annen info:
ORGANIST ESPEN TAKLE
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
OFFER: SAGENE OG ILADALEN MEN.
Tidspunkt:
14. mar. kl 16.45
Sted:
Ila kirke, Søren Jaabæksgate 5, 0460 OSLO

Enkel middag fra kl. 16.45. 1-åringene står i fokus og får et bilde med "Kjære Gud, jeg har det godt" i gave.