Oskeonsdagsmesse

St Olav misjon

Prest/taler:
Myrseth
Kirkeskyss tlf:
98876761
Tidspunkt:
14. feb. kl 18.00
Sted:
St Olav kyrkje, Hatlane, Borgundvn 606, Ålesund, 6016 ÅLESUND