Askeonsdag. Musikk og meditasjon

Jar menighet

Prest/taler:
Sokneprest Thomas Berbom
Medvirker/annen info:
Kantor Maria Hansli
Innhold:
Nattverd
Kirkeskyss tlf:
6710
Tidspunkt:
14. feb. kl 19.00
Sted:
Jar kirke, Wedel Jarlsbergsvei 20, 1358 JAR, 1358 JAR