Askeonsdagsgudstjeneste

Ski kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Sven Holmsen
Medvirker/annen info:
Ulf Krupka
Innhold:
Nattverd
Offer:
Ingen offring
Tidspunkt:
14. feb. kl 19.00
Sted:
Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1400 SKI