Fastegudstjeneste

Lovisenberg menighet

Prest/taler:
Ingrid Elise Wergeland
Medvirker/annen info:
Kantor Ulf Nilsen
Innhold:
Nattverd
Offer:
Menighetens informasjonsarbeid
Tidspunkt:
15. mar. kl 18.00
Sted:
Lovisenberg kirke, Lovisenberggata 4 , 0456 OSLO