Gudstjeneste

Torshov og Lilleborg menighet

Prest/taler:
Gaute Granlund
Medvirker/annen info:
Kristian Hernes
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Diakonalt arbeid i menigheten
Tidspunkt:
12. aug. kl 11.00
Sted:
Lilleborg kirke, , 0474 OSLO

Andre arrangementer fra Torshov og Lilleborg menighet

Tid
Tittel
Sted
17. feb. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
24. feb. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
3. mar. kl. 11.00
Messe for små og store
Lilleborg kirke
10. mar. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
17. mar. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
24. mar. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
31. mar. kl. 11.00
Ung messe
Lilleborg kirke
7. apr. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
14. apr. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
18. apr. kl. 18.00
Skjærtorsdagsmesse med måltid
Lilleborg kirke
19. apr. kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste
Lilleborg kirke
20. apr. kl. 23.00
Påskenattsmesse
Lilleborg kirke
21. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Lilleborg kirke
22. apr. kl. 12.00
Påskegudstj. på Sagene frivilligsentral
Lilleborg kirke
28. apr. kl. 11.00
Messe for små og store
Lilleborg kirke
1. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lilleborg kirke
5. mai. kl. 11.00
Samtalegudstj. med konfirmantene
Lilleborg kirke
12. mai. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lilleborg kirke
19. mai. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
26. mai. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
30. mai. kl. 11.00
Frluftsgudstj. i Åsenhagen (Torshov kirkepark)
Lilleborg kirke
2. jun. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
9. jun. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Lilleborg kirke
10. jun. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste med babysang
Lilleborg kirke
23. jun. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
30. jun. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
7. jul. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
14. jul. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
21. jul. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
28. jul. kl. 11.00
Friluftsgudstj. i Rodeløkka kolonihage
Lilleborg kirke
4. aug. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
11. aug. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
18. aug. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke
25. aug. kl. 11.00
Høymesse
Lilleborg kirke