Høymesse

Nordstrand menighet

Prest/taler:
Morten Holmqvist
Innhold:
Dåp
Offer:
Egen menighet (Ljan menighet)
Tidspunkt:
17. jun. kl 11.00
Sted:
Ljan , Furumoen, 1169 OSLO

Andre arrangementer fra Nordstrand menighet

Tid
Tittel
Sted
26. aug. kl. 11.00
Høymesse
Ljan