Høymesse

Nordstrand menighet

Prest/taler:
Morten Holmqvist
Innhold:
Dåp
Offer:
Egen menighet (Ljan menighet)
Tidspunkt:
17. jun. kl 11.00
Sted:
Ljan , Furumoen, 1169 OSLO