Høymesse

Lovisenberg menighet

Prest/taler:
Tor Even Fougner
Medvirker/annen info:
Kantor Ulf Nilsen
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Egen menighet
Tidspunkt:
12. aug. kl 11.00
Sted:
Lovisenberg kirke, Lovisenberggata 4 , 0456 OSLO