Fellesgudstjeneste

Ski kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Johannes Ulstein
Medvirker/annen info:
Tor Magne Brækkan
Innhold:
Nattverd
Offer:
KABB
Tidspunkt:
12. aug. kl 11.00
Sted:
Kråkstad kirke, Prestegårdsallén 2, 1408 KRÅKSTAD