Messe på norsk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
12. aug. kl 09.30
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
16. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
16. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
16. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
16. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
23. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
23. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Barnemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.00
Barnemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 19.30
Messe på fransk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 20.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 21.30
Messe på litauisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 22.30
Juleandakt
St. Olav domkirke
24. des. kl. 23.00
Pontifikal midnattsmesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 08.00
Julemesse på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Julemesse på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Julemesse på norsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Julemesse på kroatisk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Pontifikal høymesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 12.30
Julemesse på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 13.00
Julemesse på tagalog
St. Olav domkirke
25. des. kl. 14.30
Julemesse på litauisk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 14.30
Julemesse på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Julemesse på fransk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 18.00
Julemesse på italiensk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 19.30
Julemesse på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
26. des. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
27. des. kl. 13.00
Messe på ungarsk
St. Joseph kirke
28. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
28. des. kl. 18.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
29. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
30. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 13.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Takksigelsesmesse på kroatisk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 16.00
Takksigelsesmesse på tagalog
St. Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på fransk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 19.00
Takksigelsesmesse på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 19.30
Takksigelsesmesse på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 15.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
6. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
6. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
6. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
13. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
13. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
13. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
20. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
27. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
27. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
27. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
3. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
10. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
17. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
24. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
3. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
10. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)