Gudstjeneste

Oslo Søndre Frikirke

Prest/taler:
Svein-Erik Skibrek
Innhold:
Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeide
Bønn kl
10.15
Tidspunkt:
9. des. kl 11.00
Sted:
Oslo Søndre Frikirke, Senter Syd, Mortensrud, 1281 OSLO