Stille andakt

Vennenes Samfunn Kvekerne

Tidspunkt:
13. jan. kl 11.00
Sted:
Kvekersamfunnet, Grønland 12, 4.etg, 0188 OSLO