Samarbeidsgudstjeneste med Fagerborg menighet

Oslo Vestre Frikirke

Prest/taler:
Bendik Braasland
Medvirker/annen info:
Sang og musikk ved Tilslørte Bønder og Kristian Koppang
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Bønn kl
10.30
Tidspunkt:
13. jan. kl 11.00
Sted:
Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 0350 OSLO