Högmässa

Svenska Margaretakyrkan

Prest/taler:
Pål Sindre
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Tidspunkt:
11. nov. kl 11.00
Sted:
Svenska Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8, 0179 OSLO