Høgmesse

St Olav misjon

Kirkeskyss tlf:
98876761
Tidspunkt:
13. jan. kl 11.00
Sted:
St Olav kyrkje, Hatlane, Borgundvn 606, Ålesund, 6016 ÅLESUND

www.aalesund.nordiskkatolsk.no