Høymesse. Sunniva Gylver, prest. Kristoffer Myre Eng, kantor

Fagerborg menighet

Prest/taler:
Sangere fra Ensemble 96, Kristine Våge, sopran
Innhold:
Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
F2-arbeidet
Tidspunkt:
9. des. kl 11.00
Sted:
Fagerborg kirke, Pilestredet 72, 0354 OSLO