Høymesse

St Johannes Døperen menighet

Tidspunkt:
11. nov. kl 11.00
Sted:
St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell, Kierschowsgt 10, 0462 OSLO

Besøk vår hjemmeside nkk-oslo.com

Andre arrangementer fra St Johannes Døperen menighet

Tid
Tittel
Sted