Gudstjeneste

Grorud menighet

Prest/taler:
Kristian Engelstad Kvalem
Medvirker/annen info:
Organist: Martha Tsvettsikh
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Kirkeskyss tlf:
23629600
Tidspunkt:
11. nov. kl 11.00
Sted:
Grorud kirke, Pastor Blaauws vei 3, 0962 OSLO