Søndagsmøte

DELK - Bergen menighet

Prest/taler:
Jon Tore Lie
Innhold:
Søndagsskole, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
11. nov. kl 11.00
Sted:
DELK-kirken i Bergen, Rosenbergsgt. 1, 5015 BERGEN