Søndagsmesse på polsk

Mariakirken

Tidspunkt:
13. okt. kl 18.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17, 1369 STABEKK