Gudstjeneste

Oslo Østre Frikirke

Prest/taler:
Unni Westli
Innhold:
Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Bønn kl
10.30
Tidspunkt:
14. okt. kl 11.00
Sted:
Oslo Østre Frikirke, Lakkegata 47, 0187 OSLO