Gudstjeneste

Bekkelaget, Ormøy og SEM-huset

Prest/taler:
Barbro Schmedling
Medvirker/annen info:
Simen Valldal Johnnesen
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
13. jan. kl 11.00
Sted:
Ormøy kirke, Ormøybakken 4 B, 1178 OSLO

Andre arrangementer fra Bekkelaget, Ormøy og SEM-huset

Tid
Tittel
Sted
24. mar. kl. 11.00
Se Bekkelaget/Ormøy
SEM-huset
24. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
24. mar. kl. 19.00
Taizégudstjeneste
Ormøy kirke
27. mar. kl. 19.30
Fastegudstjeneste
Bekkelaget kirke
31. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
31. mar. kl. 11.00
Se Bekkelaget
Ormøy kirke
31. mar. kl. 11.00
Se Bekkelaget
SEM-huset
3. apr. kl. 19.30
Fastegudstjeneste
Bekkelaget kirke
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste. Pasjonsvandring
SEM-huset
7. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
7. apr. kl. 19.00
Påskemåltid
Ormøy kirke
10. apr. kl. 19.30
Fastegudstjeneste
Bekkelaget kirke
14. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
14. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
Ormøy kirke
14. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
SEM-huset
18. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
Ormøy kirke
18. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
SEM-huset
18. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
19. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
SEM-huset
19. apr. kl. 11.00
Langfredagsgudstjeneste
Bekkelaget kirke
19. apr. kl. 11.00
Se Bekkelaget
Ormøy kirke
21. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Bekkelaget kirke
22. apr. kl. 11.00
Påskemesse m/middag
SEM-huset
28. apr. kl. 11.00
Påskesalmegudstjeneste
SEM-huset
28. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste for store og små
Bekkelaget kirke
28. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ormøy kirke
5. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
5. mai. kl. 11.00
Se Bekkelaget
Bekkelaget kirke
5. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
SEM-huset