Gudstjeneste

Ski kirkelige fellesråd

Prest/taler:
Joahnnes Ulstein
Medvirker/annen info:
Jørn Vidar Lillestrand. Besøk fra Stefanusalliansen
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens misjonsprosjekt
Tidspunkt:
13. jan. kl 11.00
Sted:
Ski nye kirke, Birkelunden 4, 1400 SKI