Gudstjeneste

Oslo Vestre Frikirke

Prest/taler:
Harald Schøien
Medvirker/annen info:
Hilde Nygård spiller
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Bønn kl
10.30
Tidspunkt:
24. feb. kl 11.00
Sted:
Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 0350 OSLO