Lekmannsgudstjeneste

Oppsal menighet/Søndre Skøyen Kapell

Prest/taler:
Kåre Skråmestø, Roy Mosnesset
Medvirker/annen info:
Sølvi Ådna Holmstrøm, kantor Bjarne Helland, sang Per Hammestad, trompet
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Alpha Norge
Tidspunkt:
17. mar. kl 11.00
Sted:
Oppsal kirke, Solbergliveien 85, 0683 OSLO

Bønnevandring