Søndags messe på polsk

Mariakirken

Tidspunkt:
6. apr. kl 18.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17, 1369 STABEKK