Pasjonsgudstjeneste

Mariakirken

Tidspunkt:
19. apr. kl 19.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17, 1369 STABEKK

Andre arrangementer fra Mariakirken

Tid
Tittel
Sted
23. mar. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
24. mar. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
24. mar. kl. 11.00
Familiemesse
Mariakirken
24. mar. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
30. mar. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
31. mar. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
31. mar. kl. 11.00
Hoymesse
Mariakirken
31. mar. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
6. apr. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
7. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
7. apr. kl. 11.00
Hoymesse
Mariakirken
7. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
14. apr. kl. 09.00
Messe på polsk med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
14. apr. kl. 11.00
Høymesse med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
14. apr. kl. 14.00
Messe på polsk med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
18. apr. kl. 17.00
Skjæretorsdagsliturgi på polsk.
Mariakirken
18. apr. kl. 19.00
Skjærtorsdagsliturgi
Mariakirken
19. apr. kl. 15.00
Korsveiandakt
Mariakirken
19. apr. kl. 17.00
Pasjonsgudstjeneste på polsk
Mariakirken
19. apr. kl. 19.00
Pasjonsgudstjeneste
Mariakirken
20. apr. kl. 22.00
Påskenattliturgi på norsk og polsk
Mariakirken
21. apr. kl. 09.00
Påskedagsmesse på polsk
Mariakirken
21. apr. kl. 11.00
Påskedag - Høymesse
Mariakirken
21. apr. kl. 14.00
Påskedagsmesse på polsk
Mariakirken
21. apr. kl. 16.00
Påskedagsmesse på vietnamesisk
Mariakirken
22. apr. kl. 11.00
Sangmesse
Mariakirken
22. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
28. apr. kl. 11.00
Familiemesse
Mariakirken
26. mai. kl. 11.00
Familiemesse
Mariakirken