Fastegudstjeneste

Lovisenberg menighet

Prest/taler:
Marta Axner Ims
Tidspunkt:
14. mar. kl 18.00
Sted:
Lovisenberg kirke, Lovisenberggata 4 , 0456 OSLO