De forutviede gavers liturgi

Den Russisk-Ortodokse kirke, Hellige Olga menighet

Prest/taler:
f. Kliment
Tidspunkt:
17. apr. kl 16.00
Sted:
Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, 0177 OSLO