Høymesse

Gamle Aker

Prest/taler:
Tor Even Fougner
Medvirker/annen info:
Kantor Yngve Sporild Breievne
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
IKO
Tidspunkt:
19. mai. kl 11.00
Sted:
Gamle Aker, Akersbakken 26, 0172 OSLO