Pilegrimesse og pilegrimsdag

Gamle Aker

Prest/taler:
Pilegrimsprest Roger Jensen og sokneprest Tor Even Fougner
Medvirker/annen info:
Kantor Yngve Sporild Breievne. se også www.kirken.no/ssh
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Pilegrimssenteret Oslo.
Tidspunkt:
2. jun. kl 11.00
Sted:
Gamle Aker, Akersbakken 26, 0172 OSLO