Pilegrimsvandring til Trampen med påfølgende gudstjeneste

Ås

Prest/taler:
Ingrid U. Øygard
Medvirker/annen info:
Anne Christine P. Grolid
Tidspunkt:
26. mai. kl 11.00
Sted:
Kroer kirke, Holtveien 1, 1430 ÅS

Vi starter pilegrimsvandringen fra Kroer kirke kl 11. Vi går til Trampen speiderhytte der det blir gudstjeneste kl 12. Felles for Kroer/Ås.