Gudstjeneste

Skoklefall kirke/Nesodden kirke/Gjøfjell kirke

Prest/taler:
Svein Hunnestad
Innhold:
Dåp, Nattverd
Tidspunkt:
18. aug. kl 11.00
Sted:
Gjøfjell kirke, Myklerudvn 130, 1454 FAGERSTRAND