Samtalegudstjeneste

Skoklefall kirke/Nesodden kirke/Gjøfjell kirke

Prest/taler:
Elisabeth Moss-Fongen og Frøydis Haug
Tidspunkt:
25. aug. kl 18.00
Sted:
Gjøfjell kirke, Myklerudvn 130, 1454 FAGERSTRAND