Søndagsmøte

DELK - Bergen menighet

Prest/taler:
Henning A. Alsaker
Innhold:
Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
14. jul. kl 11.00
Sted:
DELK-kirken i Bergen, Rosenbergsgt. 1, 5015 BERGEN