Messe på litauisk

St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tidspunkt:
14. jul. kl 14.30
Sted:
St. Joseph kirke, Akersveien 4, 0177 OSLO

Andre arrangementer fra St Olav katolske domkirke/St Joseph kirke

Tid
Tittel
Sted
7. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
7. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
7. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 13.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 14.30
Messe på litauisk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
8. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
8. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
14. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
14. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
14. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
15. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
15. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
15. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
15. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
15. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
15. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
21. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
21. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
21. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 14.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
22. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 13.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
24. des. kl. 15.00
Familiemesse på norsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 15.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 17.30
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 19.30
Messe på fransk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 20.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. des. kl. 21.30
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
24. des. kl. 22.30
Julesangandakt
St. Olav domkirke
24. des. kl. 23.00
Pontifikal midnattsmesse
St. Olav domkirke
25. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 11.00
Pontifikalmesse på norsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 13.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 14.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
25. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Messe på litauisk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. des. kl. 18.00
Messe på italiensk
St. Joseph kirke
25. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
26. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
26. des. kl. 14.00
Messe på cebuano
St. Joseph kirke
26. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
27. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
27. des. kl. 18.00
Messe på tagalog
St. Joseph kirke
27. des. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
28. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
28. des. kl. 10.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
28. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
28. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
28. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
29. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
29. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
29. des. kl. 13.00
Messe på kaldeisk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 14.00
Messe på ungarsk
St. Joseph kirke
29. des. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
29. des. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. des. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
30. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
30. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 09.00
Messe på vietnamesisk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Takksigelsesmesse på kroatisk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 16.00
Takksigelsesmesse på tagalog
St. Joseph kirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på norsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 18.00
Takksigelsesmesse på fransk
St. Joseph kirke
31. des. kl. 19.30
Takksigelsesmesse på polsk
St. Olav domkirke
31. des. kl. 19.30
Takksigelsesmesse på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 13.00
Messe på tagalog
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. jan. kl. 15.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
1. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
4. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
4. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
4. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
5. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
5. jan. kl. 12.30
Messe på spansk
St. Joseph kirke
5. jan. kl. 13.00
Messe på vietnamesisk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 14.30
Messe på polsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 16.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 16.00
Messe på fransk
St. Joseph kirke
5. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
5. jan. kl. 18.00
Messe på engelsk
St. Joseph kirke
5. jan. kl. 19.30
Messe på norsk
St. Olav domkirke